Wygodniejsze podróże koleją dzięki inwestycjom PKP Intercity w nowy tabor Ministerstwo Infrastruktury Portal Gov pl

Plany przewoźnika zakładają również rozszerzenie oferty połączeń międzynarodowych w kierunkach zachodnim, południowym oraz wschodnim. W efekcie, według szacunków, w 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie i przewiezie ponad 88 mln pasażerów. 2021 rok przyniósł zakończenie realizacji Optima-finanse Forex Broker-przegląd i informacje Optima finanse dwóch kontraktów o wartości ponad 500 mln złotych. Do PKP Intercity na początku maja trafiło 60 wagonów typu 141A-20, które zmodernizowała PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki, w ramach wartego ponad 248 mln zł brutto kontraktu. Konsorcjum zmodernizowało również 60 wagonów typu 111A-30 COMBO.

Symulator do szkolenia osób związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Przewoźnik obsługuje również przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Nowy tabor będzie spełniać zasadę DNSH (ang. Do No Significant Harm, nie czyń poważnych szkód).

Biuletyn informacji publicznej i informacje na temat środków unijnych

18 listopada 2013 przewoźnik podpisał umowę z konsorcjum przedsiębiorstw Stadler i Newag na dostawę 20 sztuk 8-członowych EZT FLIRT³[105], a 23 maja 2014 z Pesą na dostawę 20 EZT Dart[106]. Wszystkie 40 pociągów zamówiono do obsługi połączeń InterCity[107][108]. Koszt zakupu tych pierwszych to 1,15 mld zł (w tym 658 mln zł dofinansowania z POIiŚ), a drugich to 1 mld zł (w tym 574 mln zł dofinansowania z POIiŚ)[94]. 18 października 2012 spółka podpisała umowę z FPS na zakup 25 nowych wagonów Z1 dla obsługi połączeń TLK z Wrocławia do Gdyni[102]. 15 maja 2015 spółka podpisała kolejną umowę z FPS na zakup wagonów Z1, tym razem na 20 sztuk do obsługi połączeń EIC[103].

Elektryczne zespoły trakcyjne[edytuj edytuj kod]

Podejmujemy stosowne działania, by walczyć z wykluczeniem transportowym. Jest ona środkiem transportu, na którym zawsze będzie można polegać i dlatego stanie się pierwszym wyborem pasażerów przy długodystansowych podróżach – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. Będą to pierwsze w taborze PKP Intercity jednostki o napędzie spalinowo-elektrycznym. W styczniu 2012 przewoźnik udostępnił elektroniczny system monitorujący kursowanie pociągów InfoPasażer[49].

Obsługiwane połączenia[edytuj edytuj kod]

Jej wybudowanie umożliwiło kompleksowe czyszczenie pociągów rozpoczynających swój bieg w stolicy Małopolski, a także zabezpieczenie podwozi pociągów przed oblodzeniem w sezonie zimowym. W celu poprawiania komfortu podróżowania PKP Intercity podpisało w 2023 r. Bitcoin: BTC /USD (BTC = X) Adwokat wybrany w Senacie Kontrakty na modernizację, jak i zakup nowoczesnego taboru o łącznej wartości ponad 1,96 mld zł brutto. Od początku realizacji strategii „Kolej Dużych Inwestycji” spółka podpisała umowy na 8,5 mld zł. Ostatni dzienny rekord podróżnych padł pod koniec majówki.

  1. 1 grudnia 2008 PKP Intercity przejęła od PKP Przewozy Regionalne obsługę międzywojewódzkich pociągów pospiesznych[10].
  2. W 2009 przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów przez automaty biletowe, pierwszą stacją na której było to możliwe, była Warszawa Centralna[49].
  3. Wszystkie 40 pociągów zamówiono do obsługi połączeń InterCity[107][108].

Obecnie aż 85% taboru spółki nie emituje spalin, a udział ten sukcesywnie będzie wzrastał w ramach inwestycji w nowoczesne pojazdy elektryczne. Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 200 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. NEWAG jest zobowiązany do dostarczania wszystkich lokomotyw w terminie do 42 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu nastąpi w ciągu 18 miesięcy. Będą to pierwsze lokomotywy wielosystemowe firmy NEWAG w parku taborowym PKP Intercity. 2021 rok był kolejnym rokiem dużych inwestycji na polskiej kolei. Odnowiliśmy wiele dworców, zmodernizowane zostały kolejne linie, unowocześniany jest posiadany tabor.

Dodatkowo przewoźnik wykorzystuje tory postojowe na szeregu innych stacji, m.in. W 2009 przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów przez automaty biletowe, pierwszą stacją na której było to możliwe, była Warszawa Centralna[49]. W 2007 rozpoczęto dystrybucję w pociągach magazynu W Podróży oraz powstała poczekalnia VIP dla pasażerów na dworcu Warszawa Centralna[49]. W późniejszym czasie podobne poczekalnie powstały na dworcach Kraków Główny i Wrocław Główny.

2 marca 2023 z Newagiem na dostawę 20 jednosystemowych elektrowozów Griffin[135], 20 grudnia 2023 na 46 analogicznych lokomotyw[136], a 10 stycznia 2024 na 63 lokomotyw wielosystemowych[137]. Pozyskiwanie taboru kontynuowano w 2008, kiedy rozpoczął się proces przejmowania od PKP Cargo lokomotyw[49]. Ponadto przewoźnik zamówił 8 kwietnia 2008 w zakładach H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych 17 kolejnych wagonów Z1 do obsługi połączeń EIC i EC (ostatecznie ze względu na opóźnienia w dostawach, zamówienie zmniejszono do 14 wagonów)[89][90]. Pod koniec czerwca 2008 PKP Intercity podpisało umowę z Siemensem na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych Eurosprinter ES64U4 Taurus[91]. Poprawiająca się sytuacja rynkowa była impulsem do kolejnych inwestycji w tabor oraz infrastrukturę, dzięki którym stale poprawia się komfort podróżowania pociągami PKP Intercity.

W grudniu 2010 miały miejsce ogromne opóźnienia pociągów związane z atakiem ostrej zimy oraz zmianą rozkładu jazdy. W związku z nimi doszło do odwołania wiceministra infrastruktury Juliusza Engelhardta, prezesa PKP Andrzeja Wacha i dyrektora technicznego PKP IC Dariusza Fidyta. Dodatkowo ze stanowiska zrezygnował prezes PKP IC Grzegorz Mędza[25][26]. 25 lutego 2011 spółka zawarła z Ministerstwem Infrastruktury umowę ramową na dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich na okres 10 lat.

PKP Intercity zmodernizowało ponadto 167 lokomotyw i kupiło 43 nowe. W maju i czerwcu bieżącego roku spółka otrzyma kolejne nowe lokomotywy typu Griffin. Przewoźnik zmodernizował także 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu ED74 i kupił 12 nowych EZT-ów typu FLIRT. Planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży.

Koszt tego zakupu to 131 mln zł, a dofinansowanie z POIiŚ ich zakupu to 75 mln zł[94]. We wrześniu 2013 PKP IC podpisało z Newagiem umowę na modernizację 20 lokomotyw SM42, zmodernizowane lokomotywy mają być wykorzystywane zarówno do obsługi linii niezelektryfikowanych, jak i do prac manewrowych[104]. Koszt tych modernizacji to 72 mln zł, Infra GCP mianuje Andrew Didham aby odnieść sukces Ian Reeves jako przewodniczący w 2022 roku a dofinansowanie z POIiŚ ich modernizacji to 40,5 mln zł[94]. Od 2016 roku zostało zmodernizowanych 11 lokomotyw spalinowych, natomiast w ramach podpisanegokontraktu Spółka planuje wykonanie modernizacji kolejnych 2 lokomotyw spalinowych – informuje Wiceminister Bittel. W tym samym czasie, nieco więcej zostało zmodernizowanych EZT-ów.

Natomiast na podróż z Warszawy, Rzeszowa i Przemyśla do Budapesztu, Bratysławy czy Szturowa ceny biletów rozpoczynają się od kwoty 19,90 euro. Zmodernizowane wagony COMBO uzyskały – jako pierwsze w Polsce – prestiżowy certyfikat „Transport bez barier”, przyznawany przez Fundację Integracja. Otrzymanie znaku dostępności przez nowy tabor oznacza, że jest on przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców podróżujących z dziećmi. Tym samym z komfortowej i bezpiecznej podróży pociągami PKP Intercity może cieszyć się każdy zainteresowany. Celem jest odnowa pasażerskiego taboru kolejowego i zwiększenie komfortu oraz poprawa efektywności kolei. Inwestycja obejmuje zakup taboru do przewozów regionalnych (77 pociągów) oraz taboru do przewozów dalekobieżnych.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych zachęcamy wszystkie spółki Skarbu Państwa do takiego właśnie działania. Oczywiście w ramach rachunku ekonomicznego, z zachowaniem najwyższej jakości i przepisów prawa. Dziś kolejny raz przekonujemy się, że kapitał ma narodowość – podkreśla Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. PKP Intercity w ramach strategii inwestuje także w nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne. Łączna wartość podpisanych kontraktów wyniosła blisko 34 mln zł netto. Jednym z takich projektów zrealizowanych w roku 2023 jest rozpoczęta w marcu budowa ekologicznej sezonowej myjni automatycznej w Krakowie, która powstała w zaledwie 7 miesięcy.

Bittela, od 2016 roku zmodernizowanych zostało 8 EZT-ów, a w ramach podpisanego kontraktu 6 kolejnych jednostek oczekuje modernizacji. Oczywiście tutaj chodzi o ED74, które są modernizowane przez Pesa Mińsk Mazowiecki. Wychodzi na to, że przewoźnik odebrał już łącznie 8 „Edyt”. PKP Intercity dąży do standaryzacji usług i oferty tak, aby w pespektywie 2030 roku móc zaproponować pasażerom wysoki standard podróży. Normą we wszystkich pociągach PKP Intercity ma być m.in. PKP Intercity zwiększy nakłady na inwestycje, które zostaną wydatkowane do 2030 roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *